Boku to Sensei to Tomodachi no Mama Episode 1 – 2

Episode 1

download

Episode 2

download

Update: Episode 2 and English subtitles.

Leave a Reply